0.6. Pravni poduk/Disclaimer:

Vse informacije v tem besedilu so podvrzene spremembam in lahko kadarkoli postanejo netocne ali napacne. Ne prevzemam nobene odgovornosti za posledice kakrsnekoli informacije iz tega besedila, bodisi pravilne bodisi napacne. Namen tega besedila je zgolj informativen in ni misljen kot definitiven in dokoncen vodic. Torej: pomagaj si s tem vodicem, a odlocitve sprejemas sam na svojo lastno odgovornost.

Reprodukcija kateregakoli dela tega dokumenta je dovoljena samo z izrecnim dovoljenjem avtorja.